Wyniki

VIII DECYZJA KONKURSOWA 8 Edycji FINSIM Liga Akademicka 2019/2020

lp. Zespół Uczelnia Współczynnik adekwatności kapitałowej Ryzyko stopy procentowej LCR Jakość aktywów Stosunek koszty/dochody Wskaźnik P/E Dochodowość na jedną akcję (EPS) Kurs akcji Rating zewnętrzny
1 COPERNICUS BANK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 17,00% -23,00% 335,00% 1,00% 16,00% 894,00% 1860,00% 166,26 Aaa
2 Lets Overleverage Bank Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 15,00% -14,00% 109,00% 1,00% 10,00% 996,00% 1641,00% 163,41 Aaa
3 Bear Bank Politechnika Świętokrzyska 12,00% -15,00% 4844,00% 2,00% 8,00% 857,00% 1512,00% 129,64 Aa1
4 DZ Bank Pomorze Politechnika Gdańska 10,00% -22,00% 109,00% 1,00% 13,00% 417,00% 2717,00% 113,43 Aa2
5 Fin Team Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 10,00% -52,00% 487,00% 1,00% 11,00% 459,00% 2178,00% 100,05 Aa2
6 Turtles Bank Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 16,00% -16,00% 70,00% 1,00% 19,00% 823,00% 1120,00% 92,2 Aaa
7 Royal Bank Politechnika Świętokrzyska 8,00% -4,00% 176,00% 2,00% 14,00% 793,00% 1143,00% 90,66 Ba2
8 POLRAD Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 8,00% -24,00% 82,00% 2,00% 21,00% 645,00% 1171,00% 75,47 B1
9 AMÜMO BANK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 11,00% -6,00% 2353,00% 0,00% 19,00% 521,00% 1337,00% 69,68 Aa2
10 Aurum Bank Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 9,00% 0,00% 22,00% 1,00% 19,00% 430,00% 1598,00% 68,62 A2
11 Bank Knot Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 10,00% 19,00% 1288,00% 1,00% 29,00% 1059,00% 587,00% 62,17 Aa3
12 IMALI Uniwersytet Szczeciński 12,00% -5,00% 172,00% 1,00% 13,00% 370,00% 1262,00% 46,62 Aa2
13 novaBank Uniwersytet Zielonogórski 12,00% 6,00% 14,00% 1,00% 17,00% 257,00% 538,00% 13,8 Aa2
14 Bankierzy SGGW Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego 8,00% 4,00% 173,00% 0,00% 55,00% 263,00% 359,00% 9,46 Ba3
15 BigCashBank Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 4,00% 23,00% 461,00% 1,00% -101,00% -88,00% -353,00% 3,09 C

VII DECYZJA KONKURSOWA 8 Edycji FINSIM Liga Akademicka 2019/2020

 

lp. Zespół Współczynnik adekwatności kapitałowej Ryzyko stopy procentowej LCR Jakość aktywów Stosunek koszty/dochody Wskaźnik P/E Dochodowość na jedną akcję (EPS) Kurs akcji Rating zewnętrzny
1 COPERNICUS BANK 16,69% -18,15% 170,24% 1,05% 17,84% 648,63% 1602,67% 104 Aaa
2 Lets Overleverage Bank 15,94% -14,58% 1019,45% 0,62% 18,88% 707,67% 1444,62% 102,2 Aaa
3 Bear Bank 10,32% -14,40% 8398,27% 2,23% 22,99% 796,19% 1019,44% 81,17 Aa2
4 DZ Bank Pomorze 12,59% -11,53% 65,29% 0,73% 17,48% 338,03% 2097,40% 70,9 Aa1
5 Fin Team 12,48% -42,63% 427,42% 1,09% 13,47% 368,48% 1697,18% 62,54 Aa1
6 Turtles Bank 15,52% -12,15% 52,69% 0,72% 22,66% 615,68% 944,52% 58,15 Aaa
7 Royal Bank 13,02% -11,19% 147,37% 0,70% 22,16% 551,31% 1036,40% 57,14 Aa1
8 POLRAD 8,37% -20,37% 161,33% 1,46% 31,21% 619,92% 769,87% 47,73 Ba1
9 AMÜMO BANK 13,76% -26,21% 253,04% 0,46% 22,05% 371,74% 1179,93% 43,86 Aa1
10 Aurum Bank 11,80% 6,37% 17,71% 0,79% 24,27% 650,62% 662,61% 43,11 Aa2
11 Bank Knot 10,07% 14,39% 1710,76% 0,81% 32,84% 725,91% 571,88% 41,51 Aa2
12 IMALI 10,66% -8,06% 233,98% 0,66% 19,97% 389,11% 768,49% 29,9 Aa2
13 POWER BULLS 12,86% -20,75% 25,67% 0,49% 29,94% 315,36% 843,98% 26,62 Aa1
14 novaBank 8,40% -13,65% 5,79% 0,78% 160,33% -1236,23% -75,64% 9,35 Ba1
15 Bankierzy SGGW 6,89% 3,52% 40,79% 0,37% 60,74% 313,37% 233,29% 7,31 Caa1
16 BigCashBank 4,23% 19,08% 187,59% 0,83% -46,47% -63,54% -629,33% 4 C
17 KNFM 4,67% 1,76% 5,48% 1,18% -120,80% -85,23% -424,20% 3,62 C

Komentarz Eksperta

Dopiero co mieliśmy półmetek gry, a już za nami przedostatnia decyzja. Wprawdzie nie zmieniła ona kolejności pomiędzy dwoma liderami Bankiem Copernicus i Let’s Overleverage Bank, ale… różnice cen akcji między nimi są wciąż minimalne. Przyznam, że dawno w lidze FinSim tak nie było, żeby walka o pierwsze miejsce toczyła się do samego końca. Co więcej – wynikiem tej rywalizacji są kolejne rekordowe notowania cen akcji obu banków, które przekroczyły granicę 100 zł za jedną akcję.

Tuż za plecami liderów miniony kwartał pozwolił osiągnąć znakomite wyniki innym bankom a mianowicie DZ Bankowi Pomorze oraz Bankowi Fin Team. W moim przekonaniu trzecie miejsce także nie jest jeszcze przesądzone. Wystarczy jakiś błąd, lub niedopatrzenie i można sporo zysku stracić, a otoczenie makroekonomiczne i rynkowe nie daje zbyt dużo powodów do radości. Mimo to te Zespoły, które już sprawnie zarządzają swoimi bankami z tymi trudnościami sobie doskonale radzą. Dodowem na to jest na przykład spłacenie bardzo drogiego kredytu w Banku Centralnym przez 7 banków. Pięciu pozostałym ta sztuka się jeszcze nie udała. Warto także podkreślić że mimo spadających stop rynkowych wynik odsetkowy netto we wszystkich bankach był znacznie lepszy niż w poprzednim kwartale. Nieliczni potrafili także dużo zarobić na operacjach finansowych.

A to dopiero przedsmak tego co może przynieść decyzja finałowa. Jednym słowem napięcie wzrosło bardzo wysoko…. kto okaże się najlepszy?               

VI DECYZJA KONKURSOWA 8 Edycji FINSIM Liga Akademicka 2019/2020

 

lp. Zespół Współczynnik adekwatności kapitałowej Ryzyko stopy procentowej LCR Jakość aktywów Stosunek koszty/dochody Wskaźnik P/E Dochodowość na jedną akcję (EPS) Kurs akcji Rating zewnętrzny
1 COPERNICUS BANK 13,76% -15,22% 152,23% 1,19% 18,10% 277,92% 2340,74% 65,05 Aa1
2 Lets Overleverage Bank 15,62% -7,46% 111,93% 0,68% 21,88% 482,94% 1326,02% 64,04 Aaa
3 Bear Bank 14,51% 0,55% 2547,81% 1,38% 13,24% 454,53% 1132,45% 51,47 Aa1
4 DZ Bank Pomorze 13,29% -10,22% 79,31% 0,69% 18,78% 249,74% 1774,92% 44,33 Aa1
5 Fin Team 19,52% -32,85% 1152,40% 0,98% 25,96% 159,78% 2448,46% 39,12 Aaa
6 Turtles Bank 11,93% -8,43% 26,89% 0,75% 30,60% 611,69% 608,85% 37,24 Aa2
7 Royal Bank 12,72% -12,17% 664,80% 0,62% 16,66% 343,13% 1056,20% 36,24 Aa1
8 POLRAD 7,83% -12,95% 110,23% 1,29% 27,74% 291,60% 1075,44% 31,36 B1
9 Aurum Bank 11,43% 14,01% 18,83% 0,86% 27,56% 534,40% 556,18% 29,72 Aa2
10 AMÜMO BANK 8,67% -1,83% 34,91% 0,52% 30,33% 334,91% 833,42% 27,91 Baa2
11 Bank Knot 11,08% 4,14% 147,97% 0,92% 25,37% 299,51% 929,04% 27,83 Aa2
12 IMALI 7,53% -12,01% 7,28% 0,84% 21,38% 278,96% 729,40% 20,35 B2
13 POWER BULLS 11,63% -17,79% 12,35% 0,41% 41,11% 412,84% 449,54% 18,56 Aa2
14 novaBank 7,73% -9,40% 4,95% 0,94% 582,78% -837,64% -142,18% 11,91 B1
15 Bankierzy SGGW 6,06% 3,90% 16,16% 0,49% 65,25% 296,29% 206,58% 6,12 Caa3
16 BigCashBank 3,90% 5,15% 25,40% 0,96% -65,67% -94,66% -548,67% 5,19 C
17 KNFM 4,52% 3,23% 3,63% 1,20% -75,83% -73,10% -639,65% 4,68 C

Komentarz Eksperta

Kolejny, szósty kwartał przyniósł w końcu kilka niespodzianek, przede wszystkim długo oczekiwaną obniżkę stóp procentowych. Zaledwie o 0,25% ale już na samej krzywej dochodowości, w szczególności na jej dłuższym końcu mogliśmy obserwować większe zmiany.
Ci którzy zainwestowali w papiery wartościowe, szczególnie w obligacje o dłuższych terminach do wykupu faktycznie sporo na tym zarobili. Niestety nie wszystkie te zakupy były do końca przemyślane. Dziwnym trafem na 17 uczestniczących w grze zespołów aż 10 w tym kwartale musiało skorzystać z pomocy Banku Centralnego aby zapewnić sobie dostateczną ilość gotówki na sfinansowanie wzrostu aktywów. Problem nie były tylko aktywa. W pierwszym dniu 6 kwartału zapadały Certyfikaty Depozytowe w EUR. Każdy Bank zaczynał grę z portfelem takich certyfikatów o wartości 1mld EUR. Niestety przy planowaniu płynności na kolejny kwartał nie wszystkie zespoły o tym pamiętały. W momencie gdy przyszło do zwrotu tak dużej
kwoty w bilansie pojawiał się ogromny deficyt. W przypadku, gdy był on pokrywany z pożyczek z Banku Centralnego miało to tragiczny wpływ wynik odsetkowy netto, gdyż koszt
takich pożyczek przekraczał 16% w skali roku. W momencie gdy po pasywnej stronie bilansu zabrakło 1 mld pozycja walutowa banków znacznie się wydłużyła.  Na szczęście, kurs EUR nieznacznie się umocnił, więc w tym przypadku banki mogły na tym trochę zarobić. Niestety pojawienie się tak ogromnej ekspozycji na ryzyko walutowe spowodowało znaczny wzrost wymogu na ryzyko rynkowe i spadek współczynników wypłacalności.
To z kolei sprawiło, że w niektórych przypadkach obniżone zostały ratingi kredytowe. Dla wspomnianych powyżej zespołów to podwójnie zła wiadomość. Nie dość, że znacznie spadły ich wyniki w bieżącym kwartale, to wskutek obniżki ratingów, poprawa wyników w następnym kwartale też nie będzie łatwym zadaniem. Pozyskanie nowych
środków na spłatę pożyczek z Banku Centralnego będzie niestety kosztowało trochę więcej. Takie turbulencje na dwa kwartały przed końcem gry mogą wpłynąć na zmiany w końcowym rankingu.

 

V DECYZJA KONKURSOWA 8 Edycji FINSIM Liga Akademicka 2019/2020

lp.   Współczynnik adekwatności kapitałowej Ryzyko stopy procentowej LCR Jakość aktywów Stosunek koszty/dochody Wskaźnik P/E Dochodowość na jedną akcję (EPS) Kurs akcji Rating zewnętrzny
1 COPERNICUS BANK 14,03% -18,86% 54,72% 1,44% 19,31% 300,27% 1354,30% 40,67 Aa1
2 Lets Overleverage Bank 18,58% 4,62% 53,80% 0,91% 21,68% 334,12% 1203,62% 40,22 Aaa
3 Bear Bank 15,80% -6,59% 37,72% 1,50% 19,51% 350,33% 935,23% 32,76 Aaa
4 DZ Bank Pomorze 13,07% -8,10% 66,21% 0,68% 23,16% 294,17% 943,49% 27,76 Aa1
5 Turtles Bank 18,77% -2,79% 30,32% 0,91% 21,71% 296,05% 849,80% 25,16 Aaa
6 Fin Team 6,76% -119,59% 93,62% 1,26% 33,18% 430,29% 568,44% 24,46 Caa1
7 Royal Bank 12,71% -8,54% 30,48% 0,64% 23,68% 278,54% 830,90% 23,14 Aa1
8 Aurum Bank 14,90% 20,71% 26,30% 1,10% 24,54% 354,09% 595,77% 21,1 Aa1
9 POLRAD 10,86% -15,73% 36,61% 1,04% 40,35% 442,67% 455,96% 20,18 Aa2
10 AMÜMO BANK 9,61% 2,58% 30,13% 0,62% 24,49% 196,24% 941,41% 18,47 Aa3
11 Bank Knot 12,48% -13,10% 36,61% 1,27% 16,34% 201,55% 891,14% 17,96 Aa1
12 novaBank 9,70% -5,21% 7,72% 1,04% 33,77% 718,39% 212,14% 15,24 Aa3
13 POWER BULLS 10,93% -6,46% 12,82% 0,67% 30,46% 381,37% 380,73% 14,52 Aa2
14 IMALI 8,07% -29,19% 28,46% 1,07% 35,31% 526,62% 264,91% 13,95 Ba3
15 BigCashBank 4,43% -10,18% 7,35% 1,11% -47,04% -55,84% -1206,16% 6,74 C
16 KNFM 5,17% -0,42% 4,53% 1,56% 247,60% -130,17% -466,58% 6,07 Ca
17 Bankierzy SGGW 10,16% 5,94% 18,11% 0,64% 40,00% 99,44% 523,45% 5,21 Aa2

Komentarz Eksperta

Piąty kwartał symulacji bankowej FINSIM za nami. Kilka zespołów ma już wyraźną przewagę nad pozostałymi bankami na rynku, choć oczywiście jeszcze dużo się może zmienić i liderzy nie powinni czuć się zbyt pewnie. Jest bardzo dobrze, ceny akcji aż 15 z 17 banków wzrosły. W tym roku mamy coraz mniej błędów popełnianych przez zespoły i widać przemyślane strategie. Ceny akcji banków rosły średnio o 35% (minimum – minus 23%, maximum – plus 59%). Sytuacja makroekonomiczna sprzyjała utrzymaniu lub poprawie zysków, Bank Centralny utrzymał stopę procentową na niezmienionym poziomie, choć gospodarka zachowuję się coraz słabiej. Tempo wzrostu PKB to już tylko 1,50%. Większość banków potrafiła poprawić wynik odsetkowy netto, niektóre banki poprzez redukcję kosztów potrafiły mocno poprawić wyniki netto. Dość spokojnie jest aktualnie na rynku walutowym, kurs EUR/PLN lekko wzrósł do 4,2918, jeżeli bank się źle zabezpiecza przez ryzykiem walutowym to może ponieść niemałe straty. Średni wskaźnik CAR dla wszystkich banków to 11,53%, wiec całkiem przyzwoicie, większość banków ma bardzo dobre ratingi, jedynie cztery banki słabiej sobie radzą na tym polu. Jako, że akcja kredytowa rośnie w dużym tempie banki muszą zadbać o odpowiedni poziom finansowania, można pozyskiwać depozyty klientów, być aktywnym bankiem na rynku międzybankowym lub emitować certyfikaty depozytowe w PLN lub EUR. Zarządy banków powinny też zwrócić uwagę na poziom wskaźników płynności, np. LCR, który ostatnio spada w sporej ilości banków. Teraz kluczowe ostatnie trzy kwartały, więc warto stosować do końca rozsądną strategię oraz podejmować odważne decyzje.

 

IV DECYZJA KONKURSOWA 8 Edycji FINSIM Liga Akademicka 2019/2020

lp.   Współczynnik adekwatności kapitałowej Ryzyko stopy procentowej LCR Jakość aktywów Stosunek koszty/dochody Wskaźnik P/E Dochodowość na jedną akcję (EPS) Kurs akcji Rating zewnętrzny
1 COPERNICUS BANK 15,62% -14,16% 893,51% 1,61% 20,96% 200,22% 1278,40% 25,6 Aaa
2 Lets Overleverage Bank 18,78% 3,93% 3027,16% 1,08% 23,13% 275,69% 924,94% 25,5 Aaa
3 Bear Bank 16,03% 1,08% 791,09% 1,06% 23,28% 302,07% 702,47% 21,22 Aaa
4 DZ Bank Pomorze 13,89% -13,98% 1570,51% 0,75% 29,80% 237,30% 765,86% 18,17 Aa1
5 Fin Team 6,97% -167,29% 568,05% 1,28% 21,36% 148,40% 1121,90% 16,65 Caa1
6 Turtles Bank 19,29% -0,62% 397,09% 1,00% 20,42% 224,29% 739,26% 16,58 Aaa
7 Royal Bank 14,46% 0,96% 1684,69% 0,69% 28,57% 275,81% 557,15% 15,37 Aa1
8 POLRAD 8,93% -14,61% 59,40% 1,18% 30,71% 283,81% 523,12% 14,85 Baa1
9 Aurum Bank 13,05% 16,56% 533,58% 1,13% 38,22% 528,09% 280,87% 14,83 Aa1
10 novaBank 8,99% -1,72% 36,06% 1,23% 29,72% 356,27% 368,70% 13,14 Baa1
11 AMÜMO BANK 10,42% 1,28% 497,70% 0,66% 29,27% 176,06% 690,24% 12,15 Aa2
12 Bank Knot 13,22% -6,66% 961,76% 1,31% 14,68% 182,94% 643,12% 11,77 Aa1
13 POWER BULLS 10,95% -1,56% 262,98% 0,83% 21,48% 231,87% 506,17% 11,74 Aa2
14 IMALI 9,61% -22,39% 116,37% 1,14% 41,96% 1225,20% 92,99% 11,39 Aa3
15 BigCashBank 6,06% -10,35% 8,66% 1,40% 79,85% -558,00% -157,04% 8,76 Caa3
16 KNFM 6,07% 4,02% 26,47% 1,50% 106,10% -387,13% -203,09% 7,86 Caa3
17 Bankierzy SGGW 9,03% -1,99% 26,79% 0,74% 81,46% -3837,75% -10,86% 4,17 A3

 

Komentarz Eksperta

Można powiedzieć, że gra na półmetku nabrała rumieńców. Na rynku pojawiły się długo oczekiwane zmiany. Wskutek pogarszających się wskaźników sytuacji gospodarczej odwrócił trend umacniania się złotego i za jedną złotówkę płacimy mniej. Inwestorzy na rynku stracili zaufanie do inwestycji długoterminowych wskutek czego pojawiły się przetasowania stóp na krzywej rentowności. Jak to zwykle bywa jedni na tym zyskali a inni stracili. Ci co zdecydowali się na rozbudowanie portfeli papierów wartościowych w ciemno to zdali się na los szczęścia. Szczęśliwy los przypadł tym, którzy zainwestowali w długoterminowe obligacje, dla których wycena rynkowa dała dodatni wynik. Posiadacze dużych puli obligacji średnioterminowych musieli się liczyć z wyceną ujemną. Zwiększyła się liczba banków, które muszą korzystać z pomocy finansowej Banku Centralnego. To dotyczy banków, które nie potrafiły sobie samodzielnie poradzić z zarzadzaniem płynnością. Sytuacja nie jest jeszcze katastrofalna, ale pokazuje jak łatwo znaleźć się na równi pochyłej. Na razie to dopiero początek przyszłych kłopotów, ale wyraźne ostrzeżenie na drugi rok działalności w FinSim. Banki te będą musiały mocno przewartościować swoją dotychczasową strategię i skupić się na bieżącym programie naprawczym kosztem rozwojowej ekspansji.

 

III DECYZJA KONKURSOWA 8 Edycji FINSIM Liga Akademicka 2019/2020

Lp.   Współczynnik adekwatności kapitałowej Ryzyko stopy procentowej LCR Jakość aktywów Stosunek koszty/dochody Wskaźnik P/E Dochodowość na jedną akcję (EPS) Kurs akcji Rating zewnętrzny
1 Let’s Overleverage Bank 13,33% -0,58% 2772,80% 1,21% 25,11% 216,35% 773,95% 16,74 Aa1
2 COPERNICUS BANK 15,61% -7,10% 1220,36% 1,75% 21,57% 170,84% 947,32% 16,18 Aaa
3 Bear Bank 15,11% 6,06% 706,72% 0,77% 32,23% 302,69% 478,60% 14,49 Aaa
4 DZ Bank Pomorze 13,75% 2,06% 1271,68% 0,80% 33,09% 232,91% 526,74% 12,27 Aa1
5 Aurum Bank 8,04% 6,51% 189,37% 1,20% 37,68% 374,97% 318,85% 11,96 Ba3
6 IMALI 9,97% -8,47% 710,42% 1,23% 36,57% 271,74% 432,67% 11,76 Aa3
7 Turtles Bank 17,04% 1,04% 1186,90% 1,08% 22,10% 191,58% 595,87% 11,42 Aaa
8 BigCashBank 9,31% -13,26% 17,74% 1,32% 34,11% 679,56% 165,15% 11,22 A2
9 Royal Bank 13,07% 1,16% 714,65% 0,65% 36,12% 273,28% 402,78% 11,01 Aa1
10 Fin Team 11,71% 107,86% 1241,59% 1,27% 29,73% 144,08% 746,42% 10,75 Aa2
11 POLRAD 9,27% -7,85% 89,99% 1,21% 31,85% 220,17% 487,70% 10,74 A2
12 KNFM 7,43% 5,92% 42,72% 1,52% 20,14% 278,16% 362,86% 10,09 B2
13 novaBank 10,37% 0,07% 235,43% 1,20% 23,28% 222,16% 448,16% 9,96 Aa2
14 POWER BULLS 11,81% 4,39% 637,73% 1,00% 23,60% 220,73% 407,22% 8,99 Aa2
15 AMÜMO BANK 11,48% -5,17% 1279,42% 0,73% 36,54% 156,16% 533,50% 8,33 Aa2
16 Bank Knot 13,11% 10,02% 2689,88% 1,30% 17,29% 155,30% 529,12% 8,22 Aa1
17 Bankierzy SGGW 9,80% -12,09% 25,99% 0,95% 57,23% 586,70% 89,83% 5,27 Aa3

 

Komentarz Eksperta

W środowisku makroekonomicznym nie wystąpiły żadne większe zmiany. Największa to umocnienie się PLN do EUR z 4,2937 do 4,2827. Ale to nie powinno być specjalnym zaskoczeniem, bo złoty umacnia się już od kilku kwartałów. Taki poziom wahań kursów pozwala na wypracowanie paru milionów dodatkowego zysku, o ile banki
prawidłowo odczytają trend. Kilku zespołom się to udało podczas gdy spora grupa koncentrowała się raczej na ograniczeniu ryzyka walutowego.
Gra się powoli „rozkręca” i  zaledwie po 3 kwartałach możemy obserwować całkiem znaczne różnice w wynikach banków.  Zarówno kiedy patrzymy na ceny akcji  jak i wynik netto oraz jego poszczególne składniki.  Tym najważniejszym komponentem wyniku całkowitego netto jest oczywiście wynik
odsetkowy netto.  Już teraz jego najniższy poziom to  71,6 mln podczas gdy rekordziści przekroczyli już poziom 240 mln zł!  Można chyba
powiedzieć, że jak dotąd gospodarka sprzyjała poprawie wyników. Niemniej powoli pojawiają się symptomy które mogą utrudnić życie zespołom.  Bank Centralny na razie nie reaguje (nie dalej jak w poprzednim kwartale podnosił stopy
procentowe) a tymczasem na rynku nieruchomości widać dość znaczny spadek cen, spada realny PKB i nawet na giełdzie widzimy lekki spadek indeksów, pierwszy po
serii 5 kwartałów wzrostów.  Zmiany mogą doprowadzić do kolejnych roszad wrankingu. O ile się pojawią.

 

 

II DECYZJA KONKURSOWA 8 Edycji FINSIM Liga Akademicka 2019/2020

Lp.   Współczynnik adekwatności kapitałowej Ryzyko stopy procentowej LCR Jakość aktywów Stosunek koszty/dochody Wskaźnik P/E Dochodowość na jedną akcję (EPS) Kurs akcji Rating zewnętrzny
1 Lets Overleverage Bank 13,18% 1,33% 3334,74% 1,33% 27,27% 228,99% 493,79% 11,31 Aa1
2 COPERNICUS BANK 11,58% -2,35% 100,66% 1,83% 24,84% 147,14% 727,18% 10,7 Aa2
3 Bear Bank 11,14% -8,16% 1174,54% 0,77% 29,82% 311,96% 342,25% 10,68 Aa2
4 BigCashBank 10,64% -6,27% 109,65% 1,29% 19,54% 215,53% 462,39% 9,97 Aa2
5 Aurum Bank 8,54% 2,78% 983,66% 1,42% 34,03% 350,50% 270,81% 9,49 Baa3
6 KNFM 9,34% 12,73% 736,52% 1,46% 28,64% 368,33% 244,42% 9 A2
7 DZ Bank Pomorze 10,62% 6,10% 295,51% 0,82% 53,83% 350,95% 252,92% 8,88 Aa2
8 IMALI 9,64% 3,46% 652,47% 1,20% 40,89% 344,54% 256,11% 8,82 Aa3
9 Royal Bank 12,98% -3,49% 1164,16% 0,64% 35,66% 322,72% 258,84% 8,35 Aa1
10 Turtles Bank 16,21% 0,65% 2443,36% 1,08% 26,16% 190,95% 427,75% 8,17 Aaa
11 POLRAD 10,12% -9,21% 165,89% 1,27% 45,92% 348,67% 226,13% 7,88 Aa2
12 novaBank 10,51% 2,35% 573,28% 1,10% 24,13% 219,49% 335,16% 7,36 Aa2
13 Fin Team 11,45% 49,20% 386,15% 1,29% 39,35% 158,12% 464,57% 7,35 Aa2
14 POWER BULLS 10,69% 4,72% 1320,67% 1,28% 36,63% 297,02% 241,73% 7,18 Aa2
15 Bank Knot 10,87% 12,88% 2551,49% 1,34% 28,06% 206,45% 293,53% 6,06 Aa2
16 AMÜMO BANK 10,62% -5,21% 2388,01% 0,76% 62,07% 318,41% 189,33% 6,03 Aa2
17 Bankierzy SGGW 9,61% -9,78% 116,86% 1,15% 30,91% 152,09% 391,12% 5,95 Aa3

Komentarz Eksperta 

Drugi kwartał symulacji bankowej FINSIM za nami. Jest bardzo dobrze, ceny akcji wszystkich banków poszły w górę, a to się bardzo rzadko zdarza. W tym roku mamy bardzo mocną obsadę, każdy zespół przykłada się do analizy i robi przemyślane decyzje. Ceny akcji banków rosły średnio o 24% (minimum-11%, maximum-43%) Sytuacja makroekonomiczna sprzyjała poprawie przychodów odsetkowych, Bank Centralny podniósł stopę procentową o 25 punktów bazowych. Większość banków potrafiła poprawić wynik odsetkowy netto, niektóre banki poprzez redukcję kosztów potrafiły mocno poprawić wyniki netto. Dość spokojnie jest aktualnie na rynku walutowym, kurs EUR/PLN jest relatywnie stabilny, nie wpływa on na dodatkowe zyski lub straty banków, ale tutaj dużo się jeszcze może zmienić. Jako, że akcja kredytowa rośnie w dużym tempie banki muszą zadbać o odpowiedni poziom kapitałów regulacyjnych – wiele banków ma poziom wskaźnika CAR na wystarczającym poziomie, inne muszą podjąć kilka kluczowych decyzji, aby spełnić wymogi regulatora. Po dwóch kwartałach wyniki banków są do siebie zbliżone i jeszcze wiele może się zmienić. Póki co, trzymamy kciuki i liczymy na kolejne dobre decyzje zespołów.

 

 

I DECYZJA KONKURSOWA 8 Edycji FINSIM Liga Akademicka 2019/2020

Lp   Współczynnik adekwatności kapitałowej Ryzyko stopy procentowej LCR Jakość aktywów Stosunek koszty/dochody Wskaźnik P/E Dochodowość na jedną akcję (EPS) Kurs akcji Rating zewnętrzny
1 Bear Bank 8,70% 6,92% 757,02% 0,71% 16,00% 256,22% 326,45% 8,36 Baa2
2 Lets Overleverage Bank 8,98% -0,63% 1521,85% 0,96% 31,87% 232,24% 358,75% 8,33 Baa1
3 Aurum Bank 8,81% 3,36% 903,88% 0,97% 44,18% 396,28% 195,58% 7,75 Baa2
4 COPERNICUS BANK 12,81% 3,49% 841,01% 1,04% 58,77% 310,26% 241,03% 7,48 Aa1
5 KNFM 9,66% 8,17% 677,93% 0,96% 40,05% 441,61% 169,08% 7,47 Aa3
6 DZ Bank Pomorze 8,80% 4,66% 732,15% 0,73% 48,49% 428,60% 173,20% 7,42 Baa2
7 BigCashBank 12,08% 1,75% 676,15% 0,86% 54,30% 457,70% 161,96% 7,41 Aa1
8 IMALI 9,58% 4,47% 641,43% 0,88% 52,05% 473,19% 153,46% 7,26 Aa3
9 Royal Bank 11,85% 0,32% 1186,00% 0,65% 60,39% 554,65% 123,65% 6,86 Aa2
10 novaBank 10,35% 6,33% 591,65% 0,82% 40,29% 377,75% 176,15% 6,65 Aa2
11 POLRAD 11,86% -0,28% 585,75% 0,85% 66,05% 617,51% 107,02% 6,61 Aa2
12 Turtles Bank 14,85% 2,53% 1171,40% 0,87% 77,62% 694,28% 90,63% 6,29 Aa1
13 POWER BULLS 10,18% 2,51% 613,06% 1,04% 70,00% 909,13% 65,25% 5,93 Aa2
14 Fin Team 10,61% 6,12% 897,43% 0,88% 86,82% 1504,35% 36,13% 5,43 Aa2
15 Bank Knot 10,72% 12,09% 953,48% 0,93% 81,50% 2298,61% 22,87% 5,26 Aa2
16 Bankierzy SGGW 11,39% -1,09% 426,35% 0,77% 92,00% -10309,52% -5,08% 5,23 Aa2
17 AMÜMO BANK 11,47% -2,68% 1690,82% 0,73% 127,55% -343,36% -150,48% 5,17 Aa2

Komentarz Eksperta 

Pierwszy konkursowy kwartał przyniósł znaczną poprawę wyników w stosunku do stanu wyjściowego. Niemal wszystkie banki wypracowały zyski i poprawiły notowania giełdowe. Większość banków spełnia wymogi kapitałowe na odpowiednim poziomie. Do końca gry jeszcze bardzo daleko i jeszcze może się dużo wydarzyć. tymczasem… Po pierwszej decyzji konkursowej zespoły mają jednak wiele powodów do przemyśleń. Pierwszy powód związany jest ze zmianami w gospodarce i na poszczególnych rynkach, tworzącymi określone warunki do realizacji zamierzonych działań. Warunki do działania w minionym kwartale należy jako sprzyjające. Wśród nich stabilny poziom stóp procentowych i korzystny kierunek zmian kursu walutowego, a także rosnący popyt na kredyty hipoteczne. Widać że jedne banki potrafiły lepiej je wykorzystać niż inne. Drugi powód to skutki podjętych decyzji. Bardzo zróżnicowane wyniki poszczególnych banków w stosunku do poprzedniego kwartału to przede wszystkim efekt decyzji o wysokości stóp procentowych oferowanych kredytów oraz sposobów i kosztów ich sfinansowania. Dominowały tu dwa przeciwstawne cele: maksymalizacja kwot udzielanych kredytów lub chęć uzyskania jak największego natychmiastowego przychodu odsetkowego. Kto długofalowo uzyska przewagę, czas pokaże. Nie należy bowiem zapominać o licznych ryzykach. Przyczyną zróżnicowanych wyników netto były także różne decyzje inwestycyjne dotyczące m.in. lokowania nadwyżek finansowych niedających odpowiedniej stopy zwrotu np Reverse Repo, lub w kredyty konsorcjalne. Niekiedy były to niezbyt rozważne decyzje dotyczące rozwoju technologii i infrastruktury bankowej skutkujące nadmiernym wzrostem kosztów operacyjnych. Studenci zarządzający „wirtualnymi” bankami zaczęli zatem „prawdziwą” naukę. Kluczem do nauki skutecznego zarządzania bankiem są analizy i jeszcze raz analizy. Życzmy im wytrwałości i sukcesów.