Poprzednia edycja konkursu FINSIM Liga Akademicka

W siódmej edycji Konkursu FIN SIM Liga Akademicka 2018/2019 uczestniczyło 18 zespołów-banków, grupujących blisko setkę studentów, reprezentujących 15 polskich uczelni:

 • Politechnikę Koszalińska,
 • Uniwersytet Zielonogórski,
 • Szkołę Główną Handlową w Warszawie,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Jagielloński,
 • Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Politechnikę Świętokrzyską,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Politechnikę Warszawską.

Laureatem Konkursu został zespół BaB, reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, osiągając na koniec drugiego roku działalności cenę akcji    34,71 zł na wirtualnej giełdzie.

II miejsce zajął zespół EmeraldBank z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z wynikiem 12,97zł/akcję.

III miejsce zdobył zespół Bank Robber’$ z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z wynikiem 11,13 zł/akcję.