HARMONOGRAM GRY

Wydarzenie Data
  Warszawa
Zgłoszenia zespołów 2019-11-15
Wyniki kwalifikacji i podanie ich zespołom 2019-11-22
Udostępnienie materiałów szkoleniowych 2019-11-22
Stacjonarna sesja inauguracyjna 2019-11-25
Przesłanie przez zespoły 1. decyzji próbnej (do 14.00) 2019-12-02
Wyniki 1. decyzji próbnej – komentarz mentora 2019-12-06
Przesłanie przez zespoły 2. decyzji próbnej (do 14.00) 2019-12-13
Wyniki 2. decyzji próbnej – komentarz mentora 2019-12-19
Rozpoczęcie części Konkursowej  
1. decyzja realna Zespołów (do 14.00) 2020-01-02
komentarz mentora do 1. decyzji i umieszczenie wyników na portalu 2020-01-08
2. decyzja realna Zespołów (do 14.00) 2020-01-15
komentarz mentora do 2. decyzji i umieszczenie wyników na portalu 2020-01-21
3. decyzja realna Zespołów (do 14.00) 2020-01-28
komentarz mentora do 3. decyzji i umieszczenie wyników na portalu 2020-02-03
4. decyzja realna Zespołów (do 14.00) 2020-02-10
komentarz mentora do 4. decyzji i umieszczenie wyników na portalu 2020-02-14
5. decyzja realna Zespołów (do 14.00) 2020-02-21
komentarz mentora do 5. decyzji i umieszczenie wyników na portalu 2020-02-27
6. decyzja realna Zespołów (do 14.00) 2020-03-05
komentarz mentora do 6. decyzji i umieszczenie wyników na portalu 2020-03-11
7. decyzja realna Zespołów (do 14.00) 2020-03-18
komentarz mentora do 7. decyzji i umieszczenie wyników na portalu 2020-03-24
8. decyzja realna Zespołów (do 14.00) 2020-03-31
komentarz cząstkowy mentora 2020-04-06
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – stacjonarna sesja finałowa 24 kwietnia 2020