Aktualności

Ruszyła rekrutacja do X edycji Konkursu FINSIM Liga Akademicka 2021/2022

Zapraszamy 5-osobowe zespoły złożone ze studentów od III roku studiów 1. stopnia wzwyż (dopuszcza się udział w zespole max 2 studentów II roku studiów 1. stopnia), z kierunków o profilu bankowo-finansowym, ekonomicznym lub zbliżonym, legitymujących się dobrymi wynikami w nauce (wymagana średnia ocen za rok akademicki 2020/2021 to minimum 3,80) oraz aktywności w uczelnianych kołach naukowych, organizacjach studenckich.

Najważniejsze informacje dotyczące tegorocznej edycji Ligi:

  • Rekrutacja zespołów do 15 listopada br. (zasady rekrutacji i regulamin Konkursu w zakładce KONKURS )
  • Zdalna sesja inauguracyjna 25 listopada br.
  • Gra on-line

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Konkurs FINSIM Liga Akademicka 2020/2021 rozstrzygnięty!

23.04.2021 r odbył się finał 9 edycji Konkursu FINSIM Liga Akademicka.

Laureatem Konkursu został zespół BankFENIKS reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, osiągając na koniec drugiego roku działalności cenę akcji 456,66 zł na wirtualnej giełdzie FINSIM.

II miejsce zajął zespół BankKatowitz reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach z wynikiem 439,45 zł za akcję na wirtualnej giełdzie FINSIM.

III miejsce zdobył Hedgehog Bank reprezentujący Politechnika Rzeszowska  im. Ignacego Łukasiewicza z wynikiem 433,80 zł za akcję na wirtualnej giełdzie FINSIM.

W IX edycji Konkursu FINSIM Liga Akademicka 2020/2021 uczestniczyło 20 zespołów-banków, grupujących stu studentów, reprezentujących 17 polskich uczelni:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Politechnika Gdańska

Politechnika Lubelska

Politechnika Rzeszowska  im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Świętokrzyska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Warszawski

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

GRATULUJEMY!

 

25 listopada ruszyła 9 edycja Konkursu FINSIM - Liga Akademicka

Tegoroczna edycja Konkursu FINSIM – Liga Akademicka zgromadziła 20 zespołów studenckich z 17 uczelni z całej Polski.

FINSIM – Liga Akademicka odbywa się w ramach programu Bankowcy dla Edukacji. Organizatorem i pomysłodawcą konkursu jest Warszawski Instytut Bankowości.

Sesję inauguracyjną otworzył Waldemar Zbytek, Prezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, swoją obecnością zaszczycił nas także Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu Związku Banków Polskich.

Patronem konkursu jest Związek Banków Polskich. Wspierają nas także Narodowy Bank Polski oraz Bank Gospodarstwa Krajowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Rekrutacja do 9 edycji Konkursu FINSIM Liga Akademicka dobiegła końca

Do udziału w Grze zakwalifikowało się 20 zespołów z 17 uczelni:

1. 4MK Baltic Bank – Uniwersytet Gdański
2. BAJMM Bank – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
3. Bank FENIKS – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
4. Bank Katowitz – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
5. C.I.N. BANK – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
6. Cool Bank – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
7. Copernicus Nova Bank – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
8. EventusPrime Bank – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
9. FirSimy – Uniwersytet Warszawski
10. Florencja – Uniwersytet Rzeszowski
11. Fortuna Bank – Politechnika Świętokrzyska
12. Gold Bank – Politechnika Świętokrzyska
13. Hedgehog Bank – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
14. Hossa Byczq Bank – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
15. Koła Naukowe Ekonomistów UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
16. MAZOWIAN Bank – Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
17. Nougat Bank – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
18. PiGy Bank – Politechnika Gdańska
19. PollubCash – Politechnika Lubelska
20. TECHNO BANK – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w Grze!