O Konkursie

  • Dwie sesje stacjonarne i 8 zdalnych decyzji konkursowych
  • Decyzje, raporty indywidualne i zbiorcze na dedykowanej stronie internetowej
  • Profesjonalne narzędzia planistyczne do programowania płynności, potrzeb kapitałowych, pozycji w ryzyku stopy procentowej
  • Przejrzyste algorytmy decyzyjne
  • Wsparcie Mentora, Menedżera Gry, praktyczny przewodnik dla uczestników
  • Certyfikaty uczestnictwa, dyplomy, nagrody rzeczowe i staże zawodowe