FINSIM W LICZBACH

FINSIM w liczbach

Dotychczas odbyło się siedem edycji Konkursu FIN SIM Liga Akademicka, skierowanych wyłącznie do studentów kierunków ekonomicznych z całej Polski, w których łącznie wzięło udział 789 osób, podzielonych na 158 zespołów z 39 uczelni. 

Uczelnie uczestniczące w konkursie:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy,

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu,

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku,

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,

Akademia Finansów i Biznesu VISTULA,

Uniwersytet Warszawski,

Uniwersytet Łódzki,

Uniwersytet w Białymstoku,

Uniwersytet Szczeciński,

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Katolicki Uniwersytet Lubelski,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w  Toruniu,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

Uniwersytet Zielonogórski,

Uniwersytet Jagielloński,

Politechnika Warszawska,

Politechnika Częstochowska,

Politechnika Koszalińska,

Politechnika Gdańsk,

Politechnika Lubelska,

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku,

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie,

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie,

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,

Szkoła Wyższa ALMAMER w Warszawie,

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna  w Jarosławiu,

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.