W JAKIEJ FORMULE GRAMY?

W jakiej formule gramy?

Uczestniczące zespoły tworzą zarządy wirtualnych banków, które działają w zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym, symulowanym przez program komputerowy. Uczestnicy podejmują strategiczne decyzje dotyczące m.in. wyceny produktów, polityki kredytowej, struktury kapitałowej, zatrudnienia i polityki wynagrodzeń, rozwoju sieci bankowej. Przed przystąpieniem do ocenianej części gry, uczestnicy biorą udział w 1-dniowej sesji szkoleniowej i podejmują dwie decyzje próbne. W trakcie gry uczestnicy korzystają z opieki merytorycznej Mentora Konkursu oraz organizacyjnej Menedżera Konkursu. Zespoły podejmują 8 decyzji konkursowych zgodnych z przyjętą strategią swojego banku (5 dni roboczych na podjęcie każdej decyzji). Zespoły otrzymują analizy po każdej decyzji: raport o wynikach banku oraz komentarz Mentora i informacje o zmianach na rynku.

Gra jest prowadzona on-line, decyzje podejmowane są poprzez portal Konkursu FINSIM Liga Akademicka, www.liga.finsim.pl. Poszczególne etapy Konkursu są komentowane przez Eksperta Głównego Konkursu. Miarą sukcesu w grze jest wzrost ceny akcji wirtualnego banku na giełdzie FINSIM.  Na starcie Gry wartość jednej akcji każdego wirtualnego banku będzie taka sama, zwycięża zespół, który osiągnie najwyższą cenę swoich akcji. Wyniki i zwycięzcy są ogłaszani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w trakcie sesji finałowej.