Zaświadczenie

Pobierz Zaświadczenie 

…………………………………………

(pieczęć uczelni wyższej)

 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE*

 

Niniejszym zaświadcza się, że Pani/Pan ……………………………………………………………………………………………………

jest studentem …………….. roku (proszę podać kierunek studiów)  ……………………………………………………… ….

……………………………………..

 

 

……………………………….….          , ……………..                                          …….……………………………..

   (miejscowość)                     (data)                                            (podpis z imienną pieczęcią)

 

 

 

 

 

 

*Zaświadczenie wydaje się w celu potwierdzenia statusu studenta uczelni wyższej, który jest wymagany w stosunku do uczestników projektu szkoleniowego Konkursu FINSIM – Liga Akademicka 2017/ 2018. Projekt jest realizowany przez Warszawski Instytut Bankowości w ramach projektu „Bankowcy dla Edukacji”.