DLA KOGO?

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do studentów ekonomicznych szkół wyższych z całej Polski. (Studenci powinni: – uczęszczać na co najmniej III rok studiów kierunków ekonomicznych, o profilu bankowo-finansowym lub podobnym; legitymować się dobrymi wynikami w nauce – średnia min. 3,80 (liczona jako średnia ocen wszystkich członków zespołu); legitymować się aktywnością w uczelnianych kołach naukowych, organizacjach studenckich, zainteresowaniem bankowością/finansami.