Czym jest FINSIM?

Czym jest?

Konkurs FINSIM Liga Akademicka to szkolenie o charakterze zawodowym dla studentów kierunków ekonomicznych, w warunkach rywalizacji konkursowej. 

FINSIM łączy ponad 20-letnie doświadczenia z wykorzystywanej wcześniej symulacji opracowanej na Uniwersytecie Stanford i nowej symulacji przygotowanej z partnerem zagranicznym ITCB Hungary. Warszawski Instytut Bankowości jest jej jedynym w Polsce licencjonowanym użytkownikiem. Projekt realizowany w ramach programu „Bankowcy dla Edukacji” – www.bde.wib.org.pl

FINSIM Liga Akademicka to skrojone na miarę wszechstronne praktyczne szkolenie dla studentów uczelni ekonomicznych w formule wieloetapowej gry symulacyjnej trwające od listopada do maja. Szkolenie obejmuje szeroki zakres tematyki począwszy do podstaw makroekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem elementów monetarnych i mechanizmów rynków finansowych poprzez podstawy bankowości poprzez wgląd w działalność banków komercyjnych i mechanizmy podejmowanych decyzji aż do wysublimowanych metod zarządzania wszystkim rodzajami ryzyk finansowych wraz wykorzystywaniem instrumentów pochodnych takich jak kontrakty terminowe, swapy. W celu wyrównania poziomu startu wszystkich studentów szkolenie poprzedzone jest jednodniową sesją inauguracyjną poświęconą przekazaniu niezbędnej wiedzy merytorycznej i wyjaśnieniu tajników i mechanizmów gry symulacyjnej. Konkursu kończy jednodniowe szkolenie praktyczne podsumowujące zarówno osiągnięcia jak również niedociągnięcia i popełniane błędy. Całe szkolenie ma służyć uświadomieniu odpowiedzialności związanej z zawodem bankowca oraz poniesieniu ważnych kompetencji studentów wymaganych na rynku pracy.