2 decyzja konkursowa sezon 2018/2019

Wyniki większości banków nadal spadają, co wynika raczej z krzywej uczenia się niż ze zmian w gospodarce.Na razie uczestnicy wciąż zapoznają się z samym modelem. Uczą się też zarządzać bankiem, poznają konsekwencje swoich decyzji i ich wzajemne powiązania. Jedną z podstawowych współzależności jest wpływ współczynnika wypłacalności  na rating kredytowy banku a także na koszt pozyskiwania nowych środków.

Część uczestników mogła dość boleśnie przekonać się, jak drogie są pożyczki których bank centralny udziela tym zespołom, które planując wzrost aktywów nie zapewniły sobie adekwatnego finansowania. Relacja między osiągniętym wynikiem a wielkością pożyczek z Banku Centralnego była prawie liniowa. Poza błędami w zarządzaniu marżą odsetkową drugim problematycznym obszarem są koszty operacyjne. W tej kategorii mieszczą się zarówno takie pozycje jak nakłady na IT czy marketing jak też wynik z operacji finansowych (wynik z transakcji FX oraz wyceny papierów wartościowych). O ile większość zespołów dość szybko opanowała zasady zarządzania ryzykiem walutowym, to wiele z nich inwestowało w zbyt wiele obszarów na raz. Oczywiście za nakładami na rozbudowę sieci oddziałów czy wydatkami na IT stoi nadzieja na osiągnięcie wyższych zysków w przyszłości. Ale czasami myśląc o przyszłych zyskach zespoły ignorowały bieżący wynik. Strata netto wpływa ujemnie z współczynnik wypłacalności co może z kolei być elementem ograniczającym możliwość ekspansji w kolejnych kwartałach.

Poza wahaniami kursów walutowych, największą zmianą w otoczeniu makroekonomicznym były korekty premii za ryzyko wliczanej w koszt emisji obligacji. Dla krótszych terminów premie te znacząco spadły, dając zespołom szansę na poprawę wyniku odsetkowego netto.

Po dwóch kwartałach wyniki większość banków są bardzo do siebie zbliżone i na razie nie mamy jeszcze wyraźnych leaderów. Na to przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Wyniki rywalizacji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *