Decyzja piąta

Jak podsumował ten kwartał jeden z mentorów: ”Pierwszy kwartał drugiego roku działalności banków (w grze to kwartał 7) potwierdził ostatnie tendencje w gospodarce. Ruch stóp procentowych od kilku kwartałów zamarł, a złoty ciągle słabnie. Do tego można dodać pesymizm, jaki zapanował na giełdzie i spadek indeksu cen budowalnych. Dynamika PKB kw/kw osiągnęła najniższy poziom w historii. Jedynie podaż pieniądza utrzymuje się na dotychczasowym poziomie.  A zatem po raz kolejny wyzwaniem było ryzyko walutowe a nie ryzyko stopy procentowej.” Jak poradziły sobie w tej sytuacji banki? Wyniki naszej wirtualnej giełdy wyglądają następująco.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *