Za nami drugi kwartał działania wirtualnych banków.

Za nami drugi kwartał działania wirtualnych banków. Kurs EUR do złotego obniżył się z 4,1152 do 3,9841 zł. Tym razem zloty umocnił się o ok. 13 gr dając ponownie ujemny wynik z przewartościowania posiadanych aktywów walutowych w przeliczeniu na złotówki oraz dodatni rezultat z rewaluacji utrzymywanych obcych środków z tytułu emisji dwuletnich FX CD.

Drugi ważny aspekt to Dalszy wzrost stóp procentowych. Bank Centralny po raz kolejny podniósł stopy procentowe o 0,25%. To świadczy o tym, że gospodarka dynamicznie się rozwija i trzeba przeciwdziałać jej przegrzaniu. W tych warunkach ranking zespołów wygląda następująco.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *