Ruszył Nowy BANRISK Liga Akademicka 2017/2018

27 listopada 2017 roku sesją szkoleniową w warszawskim Golden Floor Tower, przy ul. Chłodnej 51 zainaugurowano Konkurs BANRISK – Liga Akademicka 2017/2018. Jest to szkolenie o charakterze zawodowym dla studentów kierunków bankowość i finanse, ekonomia i zarządzanie, w którym wykorzystywana jest nowa gra symulacyjna z zakresu zarządzania finansowego bankiem BANRISK przygotowana przez Warszawski Instytut Bankowości z węgierskim partnerem ITCB Hungary. W BANRISKU zespoły tworzą zarządy wirtualnych banków, które będą działały w zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym, symulowanym przez program komputerowy. Uczestnicy będą podejmowali 8 strategicznych decyzji dotyczących m.in. wyceny produktów, polityki kredytowej, struktury kapitałowej, zatrudnienia i polityki wynagrodzeń, rozwoju sieci bankowej. Miarą sukcesu w grze będzie wzrost ceny akcji wirtualnego banku na giełdzie BANRISK.

Organizatorem tego unikalnego na polską skalę przedsięwzięcia jest Warszawski Instytut Bankowości, który wykorzystując doświadczenia z kilkunastu edycji Konkursów organizowanych dotychczas z udziałem pracowników banków przygotował szóstą już edycję dedykowaną zespołom studenckim.

 

 

Sesję otworzyła Mariola Szymańska Koszczyc, Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, podkreślała, że najważniejsze nie są miejsca w rankingu końcowym, ale wiedza i umiejętności, jakie studenci wyniosą z tego nowego dla nich doświadczenia Bowiem BANRISK – Liga Akademicka to przede wszystkim inwestycja w siebie i swoją przyszłość. Podczas gry studenci zarządzający wirtualnymi bankami będą mieli okazję sprawdzić się w podejmowaniu decyzji w zmiennych  warunkach i konkurencyjnym otoczeniu, a także zdobyć doświadczenie w intensywnej pracy zespołowej.

Dalej głos zabrała przedstawiciel Kapituły Konkursu, prof. dr. hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska ze Szkoły Głównej Handlowej powiedziała: “Przyszłość bankowości to systemy teleinformatyczne. Nie zastąpią one jednak nigdy wysoko wykwalifikowanych pracowników. Milo mi widzieć w naszej grze tylu przedstawicieli nowego pokolenia finansistów!”

Gościem inauguracji była Karolina Pajor – Global Association of Risk Professionals (GARP)

W trakcie zajęć uczestnicy, pod opieką doświadczonych Mentorów WIB, Michała Bellwona, i Andrzeja Jakubaszka poznawali zależności pomiędzy decyzjami zarządczymi i potencjalnymi wynikami finansowymi ich banków.

W sesji inauguracyjnej w wzięło udział 18 zespołów z następujących uczelni:
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach – 2 zespoły
Politechnika Gdańska – 2 zespoły
Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie – 2 zespoły
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 2 zespoły

Po jednym zespole zgłosiły:
Uniwersytet Szczeciński
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
UMCS Lublin
Uniwersytet Zielonogórski
Akademia Leona Koźmińskiego
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Politechnika Koszalińska
Politechnika Częstochowska

Projekt realizowany jest przy wsparciu programu Bankowcy dla Edukacji.

Udział w Konkursie jest bezpłatny. Patronem Konkursu jest Związek Banków Polskich,

Szczegóły można znaleźć na stronie www.banrisk.pl  i na www.facebook.com/BanriskLigaAkademicka

Patronami medialnymi są: TV Student, Miesięcznik Finansowy BANK, portal aleBank.pl, portal  Bankier.pl, serwis PRNEWS.pl, portal Kariera w Finansach, magazyn Eurostudent, portal Studentnews.pl,

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *